Říčky Orlické Podhůří - neoficiální stránky vesnice


Říčky
Kaple sv. Andělů strážných postavena, jak dokládá do dnesletopočet na kamenném ostění dveří roku 1869 v pseudo-románském slohu. Ten dnes připomínají pouze 4 půlkruhová okna.
Už jen na starých fotografiích jsou vidět další znaky slohové příslušnosti. Fasádu svisle oddělovaly ozdobné pilustry nesoucí římsu s obloučkovým vlisem. Malá soška na nebe vstoupení Panny Marie vyplňuje výklenek ve štítě.
Dřívější široké schodiště zasahující do cesty později nahradila obludná betonová pavlač s kovovým zábradlím. Při této úpravě zmizely i dvě lípy střežící vstup.
Uvnitř dominoval prostoru hlavní oltář, zpodobňující anděla strážného a malými soškami svatého Floriana. Po stranách byly dva oltáříky, jeden se soškou panny Marie a druhý Ježíše. Na zdech visel cyklus křížové cesty. První opustily svatyň boční oltáříky, jejich sošky zůstaly v nově vytvořených výklencích po stranách lodi, ale jen do doby než je ze strachu před rostoucíni počty vloupání do církevních objektů nahradily květiny.
Asi nejradikálnější změnu prodělal interier v 80. letech.

Kaple_Říčky

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1757 dnes umístěná před hřbitovem, kam byla za nimulého režimu přesunuta ze sého původního místa před školou.
Socha_na_původním_místě_před_školou

Klopoty
Kaple Panny Marie Pomocné - původně empirová z roku 1812, obnovena 1892. Postavena nad studánkou, v níž vzniká Klopotský potok. Pramen byl považován za léčivý, proto došlo k založení kaple
Kaple_v_Klopotech

Bezpráví
Železniční strážní domky čp. 51 a 53 z doby výstavby olomoucko - pražské dráhy

Dobrá Voda
Kaple Korunování Panny Marie
Kaple_Dobrá_Voda

Pomníček tří obětí letecké katastrofy dne 27. 7. 1948 na kopci Hůrce nad vsí

Rviště
Dřevěnná zvonice, která je kopií starší stavby z počátku 19. století.
Dřevěnná_zvonice

Luh
Bývalá hájovna (dnes rekreační objekt) - empirová stavba z 1. poloviny 19. století
Pomník hajného Čeňka Dolečka a jeho syna Oldřicha u hájovny. Za pomoc partyzánům byl Čeněk Doleček popraven 18. 10. 1944 v Drážďanech, syn zemřel v koncentračním táboře

Perná
Pozdně barokní špýchar z 2. poloviny 18. století
Hradlo u strážního domku čp. 52 - technická památka z doby stavby olomoucko - pražské dráhy